ARDEX K 11 T 11

ADIPOX PLUS

Eski ve yeni betonu birleştiren epoksi bağlayıcı

 • Eski betonun yeni betona bağlanması için kullanılan epoksi yapıştırıcı
 • Çok iyi yapışma
 • Tam geçirimsizlik
 • Çok iyi mekanik dayanım
 • Mükemmel kimyasal dayanım

Kullanım Alanları

Eski ve yeni betonu birbirine bağlamak için kullanılan bağlayıcı. Yeni beton ADIPOX PLUS halen ıslakken uygulanmalıdır.Metal, seramik, tuğla vb. genel yapı elemanlarının bağlanması için. Tanklar ve oluklarda koruyucu kaplama olarak kullanılabilir. 1:1 ile 1:3 oran aralığında (reçine:silis kumu) epoksi harç hazırlamak için.

Ürün Tipi

Baz ve etkinleştirici bileşenlerden oluşan mükemmel yapılma gücüne sahip epoksi yapıştırıcı. Kürlendikten sonra çok iyi kimyasal dayanım ve geçirimsizlik sağlar. Nemli yüzeylerde uygulanabilir. Karışım yapıldıktan sonra belirli bir süre kullanılabilir, bu süre sıcaklıkla beraber azalır. Uygulaması kolay ve rahattır.

Ambalaj:

1 ve 5 kg’lık önceden dozajlanmış set

Raf ömrü ve depolama:

Orijinal açılmamış ambalajında, kuru mekanda, yaklaşık 12 ay saklanabilir.

Renk:

A Bileşeni: Gri
B Bileşeni: Kehribar

Karışım oranı:

Hacimce 5:1

Yoğunluk:

Yaklaşık 1,6 kg/litre

Malzeme ihtiyacı:

0,5 – 1,0 kg/m² arası
(yüzeyin pürüzlülüğüne göre)

Kap ömrü (+20°C):

Yaklaşık 70 dakika

Açıkta bekletme yapışması:

+20°C’de yaklaşık 4 saat
+10°C’de yaklaşık 6 saat
+30°C’de yaklaşık 3 saat

Dokunma kuruması (+20°C):

Yaklaşık 10 saat

Basınç mukavemeti:

Yaklaşık 80 N/mm²

Eğilme mukavemeti:

Yaklaşık 50 N/mm²

K110 as master.png

ADIPOX UNION 100

Çift bileşenli epoksi bağlayıcı astar ve yapıştırıcı

 • Uzun çalışma süreli aderans köprüsü
 • Solvent içermez (%100 katı madde)
 • Hızlı ve kolay uygulama
 • Nemli yüzeylere çok iyi yapışır
 • Mineral ve metalik yüzeylere mükemmel yapışma
 • İç ve dış mekanlar için

Kullanım Alanları

ADIPOX UNION 100 basınçlı hava veya veya havasız tabanca ile uygulama için özel olarak formülüze edilmiş, akışkan, solvent içermeyen, çift bileşenli epoksi bağlayıcı astar ve yapıştırıcıdır. Kürlendikten sonra su, kimyasal ajanlar, don ve hava şartlarına karşı dayanıklıdır. Mevcut eski ve taze beton arasında bağlayıcı ara kat olarak ve epoksi harçların beton ve harç yüzeylere yapıştırılması için kullanılır. İç mekanlarda, yatay uygulamalarda.

Ambalaj:

12 kg set halinde (A ve B bileşeni)

Raf ömrü ve depolama:

Orijinal açılmamış ambalajında, kuru mekanda, yaklaşık 12 ay saklanabilir.

Karışım oranı:

Ambalajda belirtildiği şekilde

Yoğunluk:

Yaklaşık 1,1 kg/litre

Malzeme ihtiyacı:

Yüzeyin pürüzlülüğüne göre değişmekle birlikte yaklaşık 500 gr.

Çalışma Süresi (+20°C):

Yaklaşık 50 dakika

Açıkta Bekletme (+20°C):

Yaklaşık 4 saat sonra

Dayanım:

Mekanik dayanım 24 saat sonra

Kimyasal dayanım yaklaşık 7 gün sonra

Üzerinde yürünebilme süresi:

Yaklaşık 6 saat sonra

K80 as High master.png

ARDEX R3E

Solvent içermeyen epoksi astar

 • Çift bileşenli epoksi reçine astar ve aderans köprüsü
 • Neredeyse kokusuz
 • Nemli çimentolu zeminlerde kullanıma uygun
 • Kuru olan kalsiyum sülfat şaplarda kullanılabilir
 • ARDEX şapları öncesinde astar veya aderans köprüsü olarak kullanılabilir

Kullanım Alanları:

ARDEX R 3 E iç ve dış mekanlarda, kuru yüzeylerin kullanılabilen, solvent içermeyen, çift bileşenli epoksi astar ve aderans köprüsüdür. Beton, çimento ve kalsiyum sülfat esaslı şaplar ve son kat yüzeylerde kullanılabilir.

ARDEX R 3 E, çimento esaslı seramik ve zemin ürünleri ve kalsiyum sülfat esaslı şap uygulamalarından önce astar ve aderans köprüsü olarak kullanılır. ARDEX K 80 gibi endüstriyel zemin sistemi veya tesviye uygulamalarından önce mekanik dayanımı artırmak için kumlanarak da uygulanabilir.

Ambalaj
Metal ambalaj içinde 6kg set halinde satılır. Küçük ambalaj sertleştirici, büyük ambalajda reçine yer almaktadır.

Raf Ömrü ve Depolama
Kuru ortamda saklayınız. Orijinal açılmamış ambalajında yaklaşık 12 ay saklanabilir.

Çalışma süresi (20°C):

Yaklaşık 20 dakika.

Üzerinde yürünebilme süresi (20°C):

Yaklaşık 6 -8 saat

Üzerinin kaplanması (20°C):

Yaklaşık 8 saat

Sarfiyat:

6kg ambalajla yaklaşık 24m² alan kaplanabilir.

Yaklaşık sarfiyat 250 gr/m²dir

 

ARDEX K22 Retusche 10 20171

ARDEX P 51

Emici Yüzeyler için Astar

 • Zemin, duvar ve tavanda güçlü, güvenli ve geniş kullanım alanı
 • Astar, aderans artırıcı ve gözenek kapatıcı olarak kullanılır. Yüzeyin su emiciliğini belirgin şekilde azaltır.
 • Yüzeyin su emiciliğini belirgin şekilde azaltır.
 • Sıva ve kendinden yayılan zemin kaplamaları öncesinde alt zeminden kaynaklı hava kabarcıklarının oluşmasını engeller
 • Solvent içermez

Kullanım Alanları

Astar ve aderans arttırıcı olarak kullanılır, gözeneklerin kapanmasını sağlar, su
emiciliği önemli ölçüde azaltır
İç mekanlarda kullanılır.

 • Yüzeyi zımparalanmış ve tozlanan, örneğin alçı esaslı (kalsiyum sülfat) şapların ve kendinden yayılan ince şapların üzerine
 • Kendinden yayılan ince şap, tamir ve dolgu harcı vb. uygulamalar öncesi çimento esaslı şapların üzerine
 • Brüt beton ve geçirimsiz beton yüzeyler, özellikle ilave katkılı mukavemeti arttırılmış alçı esaslı şaplar, Terrazzo, Kum taşı, seramik ve fayans karolar üzerine ince sıva vb karo yapıştırma şeklinde kaplama uygulaması öncesi aderans arttırıcı olarak
 • Üzerinde zeminden ayrılmayan eski şap kalıntıları ve suyla çözülmeyen eski yapıştırıcı kalıntıları olan yenilenecek alt zeminler üzerine aderans arttırıcı olarak
 • Beton ve çimentolu şapların gözeneklerinin su emiciliğinin azaltılmasında ve böylelikle harcın su kaybının engellenmesine, ayrıca kendinden yayılan ince şap uygulaması yapıldığında yüzeyde oluşabilecek hava kabarcıklarının engellenmesini sağlar
 • Alçı, kalsiyum sülfat esaslı yüzeyler ve sunta zeminin üzerine yapılacak ince harç veya seramik yapıştırıcısı öncesi astar olarak
 • Brüt beton yüzeyler üzerine yapılacak alçı ve alçı esaslı sıvalar öncesi astar olarak
 • Tozlanan sıva, şap vb. kaplamaların kısa süreli kullanımlarında tozlanmasının engellenmesi için

Ambalaj

10kg veya 25kg bidon

Raf Ömrü ve Depolama

Orijinal açılmamış ambalajında, dona karşı korumalı ortamda yaklaşık 12 ay depolanabilir.

Karışım Oranı

İnceltilmemiş olarak 300.00 g ARDEX P 51 /m²
1 ARDEX P51 : ½ Su için yaklaşık 200 gr/m²
1 ARDEX P51 : 1 Su için yaklaşık 150 gr/m²
1 ARDEX P51 : 3 Su için yaklaşık 50 gr/m²
1 ARDEX P51 : 5 Su için yaklaşık 30 gr/m²

GISCODE:

D1 = Solvent İçermez

GHS/CLP sınıflandırması:

Yok

GGVSEB/ADR:

yok

 

ARDEX K551 827x1024 1

ARDEX PU 30

Tek Bileşenli Poliüretan Astar

 • Beton ve çimentolu şap zeminlerde %4’e kadar nem bariyeri
 • Neme karşı hassas zeminlerin astarlanmasında
 • 1 saat sonra üzerinde sonraki işlemi yapabilme ve hızlı kuruma özelliği
 • Kullanıma hazır tek bileşenli
 • Su ve solvent içermez
 • Çok düşük emisyon değeri

Kullanım Alanları

İç ve dış mekanlarda, zeminlerde

Tek bileşenli, çok yönlü uygulama alanı olan reaksiyon ve PU esaslı reçine astar, parlak ve yoğun zeminlerde astar, toz vb. maddeleri bağlayıcı olarak alt yüzeylerin üzerine uygulanır. Emici ve neme karşı hassas olana zeminlerin üstten nem almalarına karşı ayırıcı katman oluşturacak şekilde aşağıdaki zeminlerin üzerine uygulanır.

 • Çimentolu şap ve betonların %4’e (CM nem ölçümü) kadar içerdiği neme karşı nem bariyeri olarak kullanılır.
 • Yerden ısıtmalı çimentolu şap ve betonların zeminlerin %3’e (CM nem ölçümü*) kadar içerdiği neme karşı nem bariyeri olarak kullanılır.
 • Kalsiyumsülfat, çimento ve beton altzeminlerin kenar bitişlerindeki tozlanan ve dağılan kısımlarının bağlanması ve sıkılaştırılması için
 • Beton, çimento ve kalsiyumsülfat şap, eski dökme zift, üzerinde ayrılmayan yapıştırıcı kalıntıları kalmış eski zeminler, tahta, sunta, mdf, OSB plakaları gibi neme karşı hassas zeminlerin üzerine, alçı veya kalsiyumsülfat plaka gibi kuru şapın üzerine, eski silan modifiye polimer yapıştırıcıların kalıntıları üzerine, kalkmayan eski seramik karo, mozaik ve terrazzo zeminlerinin üzerine uygulanır.

Ambalaj

11 kg Bidon

Raf Ömrü ve Depolama

Orijinal açılmamış ambalajında yaklaşık 12 ay saklanabilir. Açılmış ambalajlar çok sıkı bir şekilde kapatılmalı ve en kısa sürede tekrar kullanılıp bitirimelidir. Ürün dona karşı hassastır, bu nedenle +5°C ve üzeri sıcaklıklarda depolanmalıdır.

Malzeme İhtiyacı:

Bir kat astar için 100 – 150gr/m²
İki kat nem bariyeri için 250 – 300gr/m²

Çalışma Süresi:

Yaklaşık 60 dakika

Üzerinde Yürüme Süresi:

Yaklaşık 40 – 50 dakika

Kuruma Süresi:

Astar olarak yaklaşık 1 saat. Kumlama yapılması durumunda yaklaşık 2 saat.

EMICODE:

EC1 PLUS – Çok Düşük Emisyonlu

GISCODE

RU 1 – Solvent İçermez

7 gün sonra yaklaşık 30 N/mm²
28 gün sonra yaklaşık 35 N/mm²

Eğilme mukavemeti:
1 gün sonra yaklaşık 6 N/mm²
7 gün sonra yaklaşık 8 N/mm²
28 gün sonra yaklaşık 10 N/mm²

Noktasal basınç dayanımı:
1 gün sonra yaklaşık 40 N/mm²
7 gün sonra yaklaşık 50 N/mm²
28 gün sonra yaklaşık 60 N/mm²

Tekerlekli sandalyeye uygunluğu:
Uygun

Yerden ısıtmaya uygunluğu:
Uygun

EMICODE:
EC 1R – Düşük emisyonlu

GHS/CLP sınıflandırması:
Yok

GGVSEV/ADR sınıflandırması:
Yok

K11T MIX as master.png

ARDEX P 51 MIX

Emici Yüzeyler için Astar

 • Zemin, duvar ve tavanda için güçlü, güvenli ve geniş kullanım alanı
 • Astar, toz bağlayıcı, nem dengeleyici ve gözenek kapatıcı olarak kullanılır. Emiciliği belirgin şekilde azaltır.
 • Sıva ve kendinden yayılan zemin kaplamaları öncesinde hava kabarcıklarının oluşmasını engeller
 • Solvent İçermez

Kullanım Alanları

Astar olarak, gözeneklerin kapanmasını sağlar, su emiciliği önemli ölçüde
azaltır.

Her türlü seramik yapıştırıcısı, çimentolu veya alçı sıva ve kendinden yayılan şap öncesi alt yüzeyde uygulanır.

Her türlü eski yeni çimentolu ve alçı şap, beton brüt beton, fayans v.b. kaplamaların üzerinde kullanılır.

Duvarda, tavanda ve zeminde.

İç mekanlarda kullanılır.

Ürün İçeriği

Kesinlikle solvent içermeyen , beyaz reçine dispersiyonu sayesinde su ile irtibatı keser.

Ambalaj:

10 kg ve 25 kg bidon

Raf Ömrü ve Depolama:

Orijinal açılmamış ambalajında, dona karşı korumalı ortamda yaklaşık 12 ay depolanabilir.

Malzeme İhtiyacı
Yüzeyin tozunu bağlamak ve nemini dengelemek amacıyla tek kat için yaklaşık 200gr.

GISCODE:

D1

GHS/CLP sınıflandırması:

Yok

GGVSEB/ADR:

Yok

 

ARDEX K551 827x1024 1

ARDEX P 4

Çok amaçlı hızlı astar

 • İç ve dış mekanlarda, duvar ve zemin yüzeyler için hazır akrilik esaslı astar
 • Seramik yapıştırıcısı, zemin ve duvar kaplamaları öncesinde uygulanır
 • Hızlı kuruma, sadece 1 saat sonra diğer işleme geçilebilir
 • Rulo veya fırça ile kolay uygulanır, damlama ve akma özelliği düşürülmüş
 • Tek bileşenli, kullanıma hazır
 • Solvent içermez

Kullanım Alanları

İç ve dış mekanlarda kullanılır. Duvarda, tavanda ve zeminde.

Gözenekli ve yoğun yüzeyler için astar;

 • Beton
 • Çimento ve çimento sıvalar
 • Çimentolu harçlar ve kalsiyum sülfat şaplar
 • Seramik ve her türlü kaplama için
 • Terrazzo
 • Dispersiyon kaplamalar
 • Eski, suya dayanıklı kalıntıların
 • Çıtalar
 • Sıvalar

için idealdir

Ambalaj

2kg ve 8kg’lık kova

Raf Ömrü ve Depolama

Orijinal açılmamış ambalajında, dona karşı korumalı ortamda yaklaşık 12 ay depolanabilir.

 

Malzeme ihtiyacı :

Uygulanacak zeminin düzgünlük ve su emiciliğine, uygulama aletinin özelliğine bağlı olarak 100-500gr/m²

Kuruma Süresi

Yaklaşık 60 dakika

Yerden ısıtmaya uygunluğu:

Evet

GISCODE

D1 = solvent içermez

GHS/CLP sınıflandırması:

Yok

GGVSEV/ADR sınıflandırması:

Yok

K11T MIX as master.png

ARDEX P 62 SB

Beton Tamir Astarı

 • Gözenekli, zayıf, tozuyan ve parçalanan ve emici olan çimento esaslı şap ve zeminleri güçlendirmek için
 • Halı, PVC ve Parke Yapıştırma uygulaması öncesi yüzeyi güçlendirir
 • Tek bileşenli, kullanıma hazır

Kullanım alanları:

İç mekanlarda, zeminlerde.

Gözenekli, zayıf, dayanıksız, tozuyan, parçalanan ve emici olan çimento esaslı yüzeyleri güçlendirmek için kullanıma hazır beton tamir astarı.

Ürün içeriği:

Modifiye sodyum silikat esaslı, tek bileşenli, kullanıma hazır, çok düşük emisyonlu astar.

Ambalaj:

11kg Bidon

Raf ömrü ve depolama:

Orijinal açılmamış ambalajında yaklaşık 12 ay saklanabilir. Açılmış ambalajlar çok sıkı bir şekilde kapatılmalı ve en kısa sürede tekrar kullanılıp bitirimelidir. Ürün dona karşı hassastır, bu nedenle +5°C ve üzeri sıcaklıklarda depolanmalıdır.

Ürün İçeriği

Modifiye edilmiş sodyum silikat

Sarfiyat:

Yaklaşık 600 g/m²

Çalışma Sıcaklığı:

+15°C üzeri sıcaklıklarda uygulanmalıdır.

EMICODE:

EC1 – Düşük emisyonlu

GISCODE:

Yok

GGVSEV/ADR sınıflandırması:

Yok

 

ARDEX K 11 T 11

ARDEX P 82

Epoksi Astar

 • Parlak ve düz yüzeylerde aderans sağlar
 • Solvent içermez
 • Neopren- primer yerine uygulanır
 • Depolama, dağıtım ve uygulanmasında tehlike yaratmaz

Kullanım Alanları:

İç mekanlarda, astar ve aderans katman olarak;

 • Prefabrike beton yüzey, çok düzgün çimento şapı gibi düzgün ve yoğun zeminlere
 • Kötü kumlanmış dökme ziftli şaplar
 • Eski dökme ziftli yüzeyler üzerine işlem yapılmış anhidrit şaplar
 • Magnezit şaplar
 • Sunta yüzeyler
 • Ahşap yüzeyler
 • Terakota
 • Kumtaşı
 • Seramik ve fayans
 • Klinker
 • Çelik saç
 • Lamine yüzeyler
 • Cilalı, yağlı ve plastik boyalı yüzeyler
 • Düzeltme macunu ve ince yapıştırma harçları altına uygulanır.

Ürün içeriği

Kesinlikle solvent içermeyen , reaktif 2 bileşenli yapay reçineli dispersiyon :

ARDEX P 82 komponent A, pembe renk

ARDEX P 82 komponent B, beyaz renk

1:1 oranında karıştırılarak oluşturulur.

Reaksiyon ve kuruma sonucu, tüm düzgün ve parlak zeminlerde etkili, yüzeyi aktif şekilde kavrayarak yapışan bir film tabakası oluşturur.

Ambalaj

3kg A bileşeni , 3kg B bileşeni

Raf Ömrü:

Güneş ışığı ve dondan korunması şartıyla, kuru mekanlarda, açılmamış orijinal ambalajında yaklaşık 12 aydır.

Yoğunluk:

Yaklaşık 1,0 kg/litre

PH değeri

Yaklaşık 11

Malzeme İhtiyacı:

100 – 200 g/m²

 

K110 as master.png

ARDEX TP 50

Kenar Yalıtım Bandı

 • Yapı elemanları arasındaki iç gerilmeyi tolere eder.
 • Zeminlerde şap, kendinden yayılan ince şap, seramik ve doğal taş karo vb. kaplamaların duvarla arasında ses yalıtım sağlaması amacıyla kullanılır.
 • Ahşap konstrüksiyonlarda arka kısımların havalandırılmasının sağlanması ve ses köprüsü oluşmasının engellenmesini sağlar.
 • Zeminlerde yüzer döşeme kaplamalarının uygulanması ile birlikte duvarlarda ayırıcı bant olarak kullanır ve ses köprüsü oluşmasının engeller
 • Köşeler dahil çok kolay ve rahat uygulama
 • Kendinden yapışkanlı

Kullanım Alanları

İç ve dış mekanlarda

Binanın duvar, perde kolon vb. taşıyıcı yapı elemanlarında oluşabilecek gerilmenin zeminlerde uygulanacak şap, kendinden yayılan şaplar vb. kaplamalar aktarılmasını engeller.

Zeminlerde şap, kendinden yayılan ince şap, seramik ve doğal taş karo vb. kaplamaların duvarla arasında ses yalıtım sağlaması amacıyla kullanılır.

Ahşap konstrüksiyonlarda arka kısımların havalandırılmasının sağlanması ve ses köprüsü oluşmasının engellenmesini sağlar.

Zeminlerde yüzer döşeme kaplamalarının uygulanması ile birlikte duvarlarda ayırıcı bant olarak kullanır ve ses köprüsü oluşmasının engeller

Ürün İçeriği

ARDEX TP 50 zeminlerde kullanılabilecek polietilenköpük esaslı kendinden yapışkanlı yumuşak banttır.

Ambalaj:

Her biri 25m’lik 4 rulodan oluşan kutu

Raf ömrü ve depolama:

Orijinal açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamlarda yaklaşık 12 ay saklanabilir.