ARDEX A29 Rapid Drying Floor Screed.jpg

ARDEX A 29

İç ve dış mekanlar için hızlı sertleşen şap çimentosu

 • 90 dakika çalışma süresi
 • Hızlı sertleşme, 8 saat sonra üzerinde yürünebilir
 • 24 saat sonra seramik, 7 gün sonra doğaltaş ile kaplanabilir
 • 7 gün sonra elastik ve ahşap kaplamara uygun hale gelir
 • İç ve dış mekanlar için
 • Bağlı, bağsız ve yüzer şap olarak kullanılabilir
 • Yerden ısıtma sistemlerine uygundur
 • Pompa ile uygulanabilir

 

ARDEX A 29 araştırma/geliştirme faaliyetleri devam etmekte, 2021 yılı içinde tamamlanması ön görülmektedir.

Kullanım Alanları:

ARDEX A 29, iç ve dış mekanlarda kullanılan, hızlı sertleşen, 24 saat sonra seramik, 7 gün sonra doğaltaş ve esnek kaplamalara hazır hale gelen özel bir çimentodur. Bağlı, bağsız veya yüzer şap uygulamaları için kullanılabilir. Çoğu durumda 1:7 oranında bir karışım uygundur.

Geleneksel şap/kum çimentolar ile aynı kalınlıklarda uygulanır. 1:5 oranında en az 20mm, 1:7 oranında en az 25 mm uygulanmalıdır. Bağlı olmayan şaplarda en az 50 mm, yüzer şaplarda en az 75mm, hafif yük altında en az 65 mm uygulanmalıdır.

Ambalaj:

25 kg kraft torba

Raf ömrü ve depolama:

Orijinal açılmamış ambalajında, güneş ışığı ve dondan korunması şartıyla, kuru ve serin ortamda yaklaşık 12 ay depolanabilir.

 

Karışım oranı:

Önceki sayfada yer alan karışım oranı ve su miktarı bölümlerini inceleyiniz.

Taze harç yoğunluğu:

Yaklaşık 2,0 kg/l

Malzeme ihtiyacı:

1:7 karışım oranında her m² ve mm için yaklaşık 0,27kg ARDEX A 29 çimentosu gerekir.

Çalışma/Kova Bekletme Süresi*:

Yaklaşık 90 dakika

Basınç Dayanımı:

28 gün sonraki değerler;
1:7 karışım oranı ile 30 N/mm²
1:5 karışım oranı ile 40 N/mm²

Yerden ısıtmaya uygunluğu:

Uygun

EMICODE:

EC 1 Plus – Çok Düşük emisyonlu

GHS/CLP sınıflandırması:

GHS 05, Aşındırıcı

Uyarı kelimesi:

Tehlike

GGVSEV/ADR sınıflandırması:

Yok

csm 6009918 A58 25kg ee1c003ab31.png

ARDEX A 58

Yüksek Mukavemetli, Düşük Rötreli Özel Şap Çimentosu

 • İç ve dış mekanlarda kullanılır
 • 120 dakika çalışma süresi
 • Rötresi çok düşük, hızlı kürlenen uzun çalışma süreli ve kısa sürede kullanıma açılabilen, üzeri kaplanabilen yüksek mukavemetli zemin şap çimentosu
 • Yalıtım şilteleri, ayırım şilteleri üzerine ve direkt zemine bağlı olarak uygulanabilir.
 • 1 gün sonra üzerinde yürüyebilme ve seramik, doğaltaş ve beton karolar kaplanabilir
 • 4 gün sonra üzerine parke, PVC, halı gibi elastik ve tekstil esaslı malzemeler kaplama imkanı
 • Boyut kontrollü bağlayıcı içerikli sistem = prizlenme ve kürlenme esnasında çok düşük rötre ve genleşme gerilimleri

 

Kullanım Alanları

İç ve dış mekanlarda şap olarak kullanılır. Çok düşük rötre, hızlı kürlenme ancak buna karşılık uzun çalışma süresi özelliği sayesinde rahat uygulama. Üzeri kaplanabilir veya açıkta kullanılabilir. Hızlı kürlenir ve üzerine hızlı kaplama yapılabilir. Alt zemine bağlı olarak Ayırım şiltesi üzerine Yalıtım şiltesi üzerine Yerden ısıtma sistemi üzerine şap olarak kullanılır.

Üzerine kısa bir süre içinde;

 • Fayans, seramik
 • Doğaltaş ve beton taş plakaları
 • Elastik ve tekstil zemin kaplamaları
 • Parke vb. Ahşap kaplamalar uygulanabilir.
 • 1 gün sonra üzerine seramik, doğaltaş vb. karo kaplanabilir.

4 gün sonra üzerine parke, PVC, halı gibi elastik ve tekstil esaslı malzemeler kaplama imkanı sağlar.

Ürün Tipi

Hacim kontrollü hidrolik bağlayıcı ile özel katkı ürünleri sayesinde kuruma esnasında rötre ve iç gerilim oluşturmayan, kireç kusması yapmayan özel şap çimentosu.

Ambalaj:

25 kg kraft torba

Raf ömrü ve depolama:

Orijinal açılmamış ambalajında, güneş ışığı ve dondan korunması şartıyla, kuru ve serin ortamda yaklaşık 12 ay depolanabilir.

Karışım oranı:

Karışım Oranı 1:
Kütlesel olarak 1:4, 25 kg ARDEX A 58, 100 kg 0-8 mm kum, 6-11 lt su
(su oranı kumun nemine göre değişebilir)

Karışım Oranı 2:

Kütlesel olarak 1:5
25 kg ARDEX A 58, 125 kg 0-8 mm kum, 6-11 lt su
(su oranı kumun nemine göre değişebilir)

Karışım Oranı 3:

Kütlesel olarak 1:6
25 kg ARDEX A 58, 150 kg 0-8 mm kum, 6-11 lt su
(su oranı kumun nemine göre değişebilir)

Kuru toz yoğunluğu:

Yaklaşık 1,1 kg/l

Taze harç yoğunluğu:

Yaklaşık 2,0 kg/l

Malzeme ihtiyacı:

Birim m²-cm için

Karışım Oranı Sarfiyat
1:4 3,7 kg toz/m²
1:5 3,1 kg toz/m²
1:6 2,6 kg toz/m²

Çalışma/Kova Bekletme Süresi*:

Yaklaşık 120 dakika

Üzerinde yürünebilme*:

Yaklaşık 12 saat sonra

*+20°C sıcaklık ve %65 bağıl nemde laboratuvar ortamında hesaplanmış yaklaşık değerlerdir. Ortam ve hava şartları bu değerleri değiştirebilir. Yüksek sıcaklıklar ve daha düşük bağıl nem bu süreleri kısaltır, daha düşük sıcaklık ve yüksek bağıl nem bu süreleri uzatır.

Basınç Dayanımı:

Karışım
Sonra
Eşdeğer
Sınıf
1 gün7 gün sonra28 gün sonra
1:4CT-C50-F630 N/mm²45 N/mm²50 N/mm²
1:5CT-C45-F520 N/mm²40 N/mm²45 N/mm²
1:6CT-C40-F418 N/mm²30 N/mm²40 N/mm²

Eğilme Dayanımı:

Karışım
Oranı
Eşdeğer
Sınıf
1 gün7 gün sonra28 gün sonra
1:4CT-C50-F64,0 N/mm²5,0 N/mm²6,0 N/mm²
1:5CT-C45-F53,5 N/mm²4,0 N/mm²5,0 N/mm²
1:6CT-C40-F43,0 N/mm²3,5 N/mm²4,0 N/mm²

Yerden ısıtmaya uygunluğu:

Uygun

Korozyona karşı davranış:

Metallerde pas oluşmasına neden olacak herhangi bir madde içermez

EMICODE:

EC 1 Plus – Çok Düşük emisyonlu

GHS/CLP sınıflandırması:

GHS 05, Aşındırıcı

Uyarı kelimesi:

Tehlike

GGVSEV/ADR sınıflandırması:

Güvenlik bilgi formunu inceleyiniz

Yangına tepki sınıfı:

A1fl

csm ARDEX B 16 25kg rgb cd42cfccd3 e1616407940221.png

ARDEX B 16

Korozyon önleyici yapısal tamir harcı

 • Çatlak ve boşlukların dolduruması için
 • Beton yüzeylerin tamir edilmesi için
 • Agresif şartlar için uygun, sülfatlara dayanıklı
 • Korozyon önleyici katkılar içerir.
 • Klorid içeremez
 • Yüksek mekanik dayanım
 • Lif katkılı
 • Düşük iç gerilim

 

Kullanım Alanları

İç ve dış mekanlarda. Çatlak ve boşlukların doldurulmasında. Başta agresif ortamlardakiler olmak üzere beton yüzeylerin tamiri ve tesviyesinde. Sülfatlara dayanıklı. Beton bölümlerin birleşim yerlerindeki derzleri doldurmak için. Prekast beton elemanların tamirinde. Balkon köşeleri, konsol, kiriş, kolon vb. beton yapı elemanlarının yapısal tamirinde.

Ürün Özellikleri

Betona mükemmel yapışma.

Sertleşirken iç gerilimleri çok düşüktür, çatlama riskini en aza indirir.

Yüksek mekanik dayanım

Elle, malayla veya sprey ile uygulanabilir.

Oldukça iyi kimyasal dayanımı vardır, sülfat bulunan agresif ortamlara karşı dayanımlıdır.

Korozyon önleyici katkılar sayesinde betonu korozyona karşı korur.

Ambalaj:

25 kg kraft torba

Raf ömrü ve depolama:

Orijinal açılmamış ambalajında, kuru ve serin mekanlarda yaklaşık 12 ay saklanabilir.

Karışım oranı:

25 kg toz için yaklaşık 4,0 – 4,5 litre su
(1 hacim su : 4 -4,5 hacim toz)

Kuru toz yoğunluğu:

Yaklaşık 1,4 kg/l

Taze harç yoğunluğu:

Yaklaşık 2,1 kg/l

Malzeme ihtiyacı:

Yaklaşık 1,8 kg toz/m²-mm

Çalışma Süresi (+20°C):

Yaklaşık 60 dakika

Basınç mukavemeti:

28 gün sonra yaklaşık 48 N/mm²

Eğilme mukavemeti:

28 gün sonra yaklaşık 8 N/mm²

pH-Değeri:

Yaklaşık 13

Korozyon özellikleri:

Korozyona karşı koruyucu katkılar içerir.

GHS/CLP sınıflandırması:

GHS 05 “aşındırıcı”
GHS 07 “tahriş edici”
Uyarı kelimesi: Tehlike

GGVSEV/ADR sınıflandırması:

Yok

Cemgrout as High master.png

ARDEX CEM GROUT

Dolgu ve ankrajlar için akışkan kıvamlı yapısal harç

 • Metal elemanların ankrajı için
 • Duvarların veya kolonların yerleşimi için
 • Çekme yapmaz
 • Çok yüksek dayanım

ARDEX CEM GROUT TG araştırma/geliştirme faaliyetleri devam etmekte, 2021 yılı içinde tamamlanması ön görülmektedir.

Kullanım Alanları

Orta şiddette mekanik yüke maruz kalan beton zeminlerde dolgu ve ankraj işlemi için.

Beton kolonlar, köprü bağlantıları, raylar, duvar ve kolon aralarının doldurulması için.

Yatay beton yüzeylerdeki özel tamir işlemleri, enjeksiyon, donatı, kapsül vb. için (dökerek)

Ürün Özellikleri

Kısa ve uzun vade mekanik dayanımı çok yüksektir. Büzüşmez (aksine çok az miktarda genleşir), böylece çatlaklar önlenir ve ürün sertleştikten sonra doldurması gereken bütün alanı kaplamış olur.

Metal yüzeyler ve betona mükemmel yapışır. Akışkanlığı çok iyidir, bir miktar suyla karıştırıldığında kendinden yayılan hale gelir, böylece harç tüm alana harika yayılır ve erişilmesi zor alanları bile doldurur.

Temas halinde olduğu metal yüzeyleri korur ve dayanıklılıklarını arttırır. Korozyona neden olabilecek klorid veya metal agregalar içermez.

Ambalaj:

25 kg kraft torba

Raf ömrü ve depolama:

Orijinal açılmamış ambalajında, güneş ışığı ve dondan korunması şartıyla, kuru ve serin ortamda yaklaşık 12 ay depolanabilir.

Karışım oranı:

25 kg’lık torba için yakl. 4,0 l su

Taze harç yoğunluğu:

Yaklaşık 2,2 kg/l

Malzeme ihtiyacı:

Yaklaşık 1,9 kg toz/m²-mm

Basınç mukavemeti:

1 gün sonra yaklaşık 34 N/mm²
3 gün sonra yaklaşık 58 N/mm²
7 gün sonra yaklaşık 62 N/mm²
28 gün sonra yaklaşık 67 N/mm²

Eğilme mukavemeti:

1 gün sonra yaklaşık 6,0 N/mm²
3 gün sonra yaklaşık 7,0 N/mm²
7 gün sonra yaklaşık 9,5 N/mm²
28 gün sonra yaklaşık 10 N/mm²

Genleşme:

28 gün sonra yaklaşık + %0,1

 

ardex gray

ARDEX HUMISTOP HWO

Çimento Esaslı Kristalize Su Geçirimsizlik Ürünü

 • Beton ve harç yüzeylerde kristal etki
 • Uygulandığı zeminlere etki ederek mükemmel su geçirmezlik sağlar
 • Su basıncına karşı hem pozitif hem de negatif yönlerden etkilidir
 • Kolay uygulanır
 • Toksik değildir
 • İçme suyuna uygundur
 • Tuzlu su ve hava kirliliğinin korozyon etkilerine karşı koruyucudur
 • İç ve dış mekanlarda kullanılabilir
 • Su ile temas ettiğinde kristalleşerek su geçişini engeller.
 • TS EN 1504-2’ye uygundur

 

Kullanım Alanları

Beton, harç vb gibi çimento bazlı yüzeyler, içme suyu depoları, pozitif ve negatif yönlerden bodrum katlar ve toprak altı yapılar, betonarme temel, istinat duvarları ve zemin döşemelerinin suya karşı korunmasında kullanılır. Yüzme havuzlarında, soğutma kuleleri, betonarme blok ve paneller, sulama kanalları, baraj duvarları, su arıtma tesisleri, tünel ve şaftların vb. yapıların betonarme duvar ve zeminlerinde suya karşı koruma sağlar.

Ürün Tanımı

HUMISTOP HWO agrega, çimento, organik ve inorganik katkıların özel formülasyonu ile oluşturulmuş su yalıtım ürünüdür. Beton veya harç yüzeyler üzerine uygulandığında; suda çözülmeyen kristaller oluşturarak kılcal boşluklarda ilerler ve su geçişini durdurur. Kuru veya taze beton yüzeylere, prekast ürünlere ve çimento bazlı sıvalara uygundur. İçme suyu depolarında kullanılabilir. Yüksek basınç altında su geçirimsizdir. Nemli yüzeylere uygulanabilir. Su buharı geçirgendir.

Ambalaj:

25 kg

Raf ömrü ve depolama:

Orijinal açılmamış ambalajında kuru ortamlarda yaklaşık 12 aydır.

Karışım oranı:

Yaklaşık 7 lt su/25 kg toz

Taze harç yoğunluğu:

Yaklaşık 1,1 kg/lt

Malzeme ihtiyacı:

Yaklaşık 2-3 kg/m²

Açıkta bekletme süresi (20°C):

30 dakika

 

ARDEX AR 300 0002 small 672x1024 1

ARDEX AR 300 Multimörtel

Çok amaçlı tamir ve yapıştırma harcı

 • Duvarda ve zeminde 2mm’den 30mm’e kadar dolgu için
 • Yapısal tamir gerektirmeyen delik çatlak ve kırıkları doldurur
 • Kireç taşı, gazbeton gibi taşları yapıştırır
 • Seramiklerin ve çinilerin hızlı yapışması ve kısa sürede üzerine basılabilmesi için
 • Hızlı kuruma
 • Düşük rötre özelliği
 • Su ve hava koşullarına dayanıklı
 • Kolay uygulama
 • Sünger veya çelik mala ile istenilen son kat yüzeyi elde etmek için

 

Kullanım Alanları

İç ve dış mekanlarda, duvarda ve zeminde

Çimento ve alçı plakalar, sert köpük vb. panelleri yapıştırır ve tespit eder.
– Beton
– Duvar (gözenekli beton, sadece iç mekan, ince tabaka)
– Sıva
– Çimento esaslı şap

Yukarıda belirtilen ürünlerden oluşan duvar ve zeminleri, 2 mm’den 30 mm’e kadarki uygulamalar için dolgu yapar, seramikleri ve plakaları tesviye eder ve sıvar.
Yapısal statik tamir gerektirmeyen betonarme, tuğla, sıva, zemin ve duvarlardaki delik, çatlak ve kırıkları doldurur.

Küvet-lavabo duvarları, duş bölmeleri gibi alanlara, kireç taşı ve gazbeton yapıştırmada kullanılır.

Seramik-karoların hızlı yapıştırmasında kullanılır ve üzerinde kısa sürede yürünebilir.

Ürün İçeriği
Özel çimentodan hazırlanmış gri toz, iyi dağılabilen plastik ve dolgu maddelerinden oluşur. Toz, su karıştırılması ile yumuşak kıvamlı harç geline getirilir. İnce ya da kalın tabaka halinde uygulanabilir ve yaklaşık 60 dakika sonra sertleşmeye başlar ve serteştikten sonra difüzyona açık bir tabaka oluşturur.

Ambalaj:

25 kg kraft torba

Raf ömrü ve depolama:

Orijinal açılmamış ambalajında, güneş ışığı ve dondan korunması şartıyla, kuru ve serin ortamda yaklaşık 12 ay depolanabilir.

Karışım oranı:

25 kg toz için 6,0 litre su

Kuru toz yoğunluğu:

Yaklaşık 1,50 kg/l

Taze harç yoğunluğu:

Yaklaşık 1,55 kg/l

Malzeme ihtiyacı:

Yüzeyin durumuna ve kullanılan tarak kalınlığına bağlı olarak;
3 x 3 x 3 mm tarak kalınlığı için 1,2 kg toz/m²
6 x 6 x 6 mm tarak kalınlığı için 2,5 kg toz/m²
8 x 8 x 8 mm tarak kalınlığı için 3,4 kg toz/m²

Çalışma/Kova Bekletme Süresi*:

Yaklaşık 45 – 60 dakika

Açıkta Bekletme Süresi*:

Yaklaşık 20 dakika

Düzeltilebilme Süresi*:

Yaklaşık 5 – 15 dakika

Üzerinde yürünebilme ve kaplanma süresi:

Yaklaşık 2 saat sonra üzerinde yürünebilir, kaplama yapılabilir, derz verilebilir

*+20°C sıcaklık ve %65 bağıl nemde laboratuvar ortamında hesaplanmış yaklaşık değerlerdir. Ortam ve hava şartları bu değerleri değiştirebilir. Yüksek sıcaklıklar ve daha düşük bağıl nem bu süreleri kısaltır, daha düşük sıcaklık ve yüksek bağıl nem bu süreleri uzatır.

Yerden ısıtmaya uygunluğu:

Uygun

pH Değeri:

Yaklaşık 12

EMICODE:

EC 1 – Çok Düşük emisyonlu

GHS/CLP sınıflandırması:

GHS 05, Aşındırıcı

Uyarı kelimesi:

Tehlike

GGVSEV/ADR sınıflandırması:

Yok

repmur f 672x1024 1

ARDEX REPMUR F

Dolgu, düzeltme ve tamir harcı

 • Boşluk ve Çatlak Doldurma
 • Orta – Yüksek Mukavemet
 • İç gerilmeleri çok düşük
 • Yüksek Tiksotropi
 • Elle, mala ile veya püskürtülerek uygulanabilir
 • İnce veya kalın uygulanabilir
 • Elyaf katkılı
 • Uygulaması çok kolaydır
 • Klorid içermez
 • Tek katta 70 mm’ye kadar uygulama imkanı

 

Karışım oranı:

25 kg’lık torba için yaklaşık 4,0 – 4,25 lt su

Kuru toz yoğunluğu:

Yaklaşık 1,5 kg/l

Taze harç yoğunluğu:

Yaklaşık 2,0 kg/l

Malzeme ihtiyacı:

Yaklaşık 1,70 kg toz/m²-mm

Çalışma/Kova Bekletme Süresi*:

Yaklaşık 2,5 saat

*+20°C sıcaklık ve %65 bağıl nemde laboratuvar ortamında hesaplanmış yaklaşık değerlerdir. Ortam ve hava şartları bu değerleri değiştirebilir. Yüksek sıcaklıklar ve daha düşük bağıl nem bu süreleri kısaltır, daha düşük sıcaklık ve yüksek bağıl nem bu süreleri uzatır.

Korozyona karşı davranış:

Metallerde pas oluşmasına neden olacak herhangi bir madde içermez

Basınç dayanımı:

28 gün sonra yaklaşık 40 N/mm²

Eğilme dayanımı:

28 gün sonra yaklaşık 2,0 N/mm²

GHS/CLP sınıflandırması:

GHS 05, Tahriş Edici
Uyarı kelimesi: Tehlike

GGVSEV/ADR sınıflandırması:

Yok

 

ARDEX A38

ARDEX A 38

4 saatte kuruyan, yüksek mukavemetli, özel şap çimentosu

 • Hızlı kürlenir ve üzerine hızlı kaplama yapılabilir.
 • 4 saat sonra üzerinde yürüyebilme, seramik ve doğaltaş kaplayabilme özelliği
 • 2 gün sonra üzerine parke, PVC, halı gibi elastik ve tekstil esaslı malzemeler kaplama imkanı
 • 60 dakika çalışma süresi
 • Boyut kontrollü bağlayıcı içerikli sistem = prizlenme esnasında yok denecek kadar az rötre ve genleşme gerilimleri
 • TS EN 13813 standartı CT C40-FT sınıfına uygun
 • İç ve dış mekanlar için

 

Kullanım Alanları

İç ve dış mekanlarda şap olarak kullanılır.

Hızlı kürlenir ve kısa sürede üzeri kaplanabilir.

 • Fayans, seramik
 • Doğaltaş ve beton taş plakalar
 • Elastik ve tekstil zemin kaplamaları
 • Parke vb. ahşap kaplamalar

üzerine çok kısa sürede uygulanabilir.

 • Isı yalıtım plakaları üzerine
 • Yerden ısıtmalı zeminler üzerine
 • Bağlı veya yüzer şap olarak

kullanılır.

4 saat sonra üzerinde yürünebilme, seramik ve doğaltaş vb. karo kaplanabilme,
2 gün sonra üzerine parke, PVC, halı gibi elastik ve tekstil esaslı malzemeler kaplama imkanı sağlar.

Ambalaj:

25 kg kraft torba

Raf ömrü ve depolama:

Orijinal açılmamış ambalajında, güneş ışığı ve dondan korunması şartıyla, kuru ve serin ortamda yaklaşık 12 ay depolanabilir.

Karışım oranı:

Kütlesel olarak 1:4

25kg ARDEX A 38, 100kg 0-8mm kum, 6-11 lt su

Kütlesel olarak 1:5

25kg ARDEX A 38, 125kg 0-8mm kum, 6-11 lt su

Kütlesel olarak 1:6

25kg ARDEX A38, 150kg 0-8mm kum, 6-11 lt su

Su ve kum oranı kum yüzey nemine göre değişebilir.

Kuru toz yoğunluğu:

Yaklaşık 1,0 kg/l

Taze harç yoğunluğu:

Yaklaşık 2,0 kg/l

Malzeme ihtiyacı:

1:4 karışım oranı için 3,7 kg toz /m²-cm

1:5 karışım oranı için 3,1 kg toz /m²-cm

1:6 karışım oranı için 2,6 kg toz /m²-cm

Çalışma/Kova Bekletme Süresi*:

Yaklaşık 60 dakika

Açıkta Bekletme Süresi*:

Yaklaşık 20 dakika

Düzeltilebilme Süresi*:

Yaklaşık 5 – 15 dakika

Üzerinde yürünebilme*:

Yaklaşık 2 – 3 saat sonra

*+20°C sıcaklık ve %65 bağıl nemde laboratuvar ortamında hesaplanmış yaklaşık değerlerdir. Ortam ve hava şartları bu değerleri değiştirebilir. Yüksek sıcaklıklar ve daha düşük bağıl nem bu süreleri kısaltır, daha düşük sıcaklık ve yüksek bağıl nem bu süreleri uzatır.

Basınç Dayanımı:

1:4 karışım oranı için CT-C40-F5 sınıfına eşdeğer olarak
1 gün sonra 25 N/mm²
7 gün sonra 40 N/mm²
28 gün sonra 45 N/mm²

1:5 karışım oranı için CT-C35-F5 sınıfına eşdeğer olarak
1 gün sonra 20 N/mm²
7 gün sonra 35 N/mm²
28 gün sonra 40 N/mm²

1:6 karışım oranı için CT-C30-F4 sınıfına eşdeğer olarak
1 gün sonra 15 N/mm²
7 gün sonra 30 N/mm²
28 gün sonra 35 N/mm²

Eğilme Dayanımı:

1:4 karışım oranı için CT-C40-F5 sınıfına eşdeğer olarak
1 gün sonra 4,0 N/mm²
7 gün sonra 4,5 N/mm²
28 gün sonra 5,5 N/mm²

1:5 karışım oranı için CT-C35-F5 sınıfına eşdeğer olarak
1 gün sonra 3,5 N/mm²
7 gün sonra 4,0 N/mm²
28 gün sonra 4,5 N/mm²

1:6 karışım oranı için CT-C30-F4 sınıfına eşdeğer olarak
1 gün sonra 3,0 N/mm²
7 gün sonra 3,5 N/mm²
28 gün sonra 4,0 N/mm²

Yerden ısıtmaya uygunluğu:

Uygun

Korozyona karşı davranış:

Metallerde pas oluşmasına neden olacak herhangi bir madde içermez.

EMICODE:

EC 1 Plus- Çok Düşük emisyonlu

GHS/CLP sınıflandırması:

GHS 05, Tahriş Edici

Uyarı kelimesi:

Tehlike

GGVSEV/ADR sınıflandırması:

Yok

Yangına tepki sınıfı:

A1fl

ARDEX A 8281 1

ARDEX A 828

Saten ve Dolgu Alçısı

 • Saten gibi düzgün bir yüzey sağlar.
 • Sıfır kalınlıktan itibaren uygulanabilir.
 • Kalın uygulandığında dahi istenilen sonucu verir.
 • Çökme ve çatlama yapmaz.
 • Çok rahat zımpara yapılabilir.

Kullanım Alanları

İç mekanlarda, duvarda ve tavanda.

 • Çimento ve alçı esaslı sıvalar veya çeşitli tuğla duvarların üzerine sıva ve perdah sıvası olarak uygulanır.
 • Alçı plaka, kalsiyumsülfat plaka, prefabrike beton ve gazbeton yapı elemanlarındaki derz, delik vb. boşlukların doldurulmasında kullanılır.
 • Çeşitli armatürlerin, askı elemanlarının ve tesisatının tespit edilmesinde kullanılır.
 • Alçı plaka yüzeylerinde sıfırdan itibaren uygulandığında saten yüzeyler elde edilir.

Ürün İçeriği

Alçı ve polimer katkılı, beyaz toz karışımı.

Su ile karıştırıldığında krema kıvamında rahatça sürülebilir bir macun elde edilir.

Uygulama sonrası kuruduğunda kaba tuğla duvar, beton, gazbeton, alçı veya çimento-kireç sıvadan oluşan alt zeminlere mükemmel tutunur.

ARDEX A 828 saten sıvası yüksek dolgu mukavemetine sahiptir, yüksek kalınlıklarda tek seferde uygulanabilir ve kuruma esnasında çökme ve çatlama yapmaz.

ARDEX A 828 nefes alabilen bir ürün olduğundan boya, duvar kağıdı ve dekoratif duvar kaplamaları için mükemmel bir alt zemin oluşturur.

Ambalaj:

25 kg kraft torba
5 kg kraft torba

Raf ömrü ve depolama:

Orijinal açılmamış ambalajında, kuru ve serain mekanlarda yaklaşık 12 ay saklanabilir.

Karışım oranı:

25 kg toz için yaklaşık 13 litre su
(1 hacim su : 2 hacim toz)

Kuru toz yoğunluğu:

Yaklaşık 1,0kg/l

Islak harç yoğunluğu:

Yaklaşık 1,5kg/l

Malzeme ihtiyacı:

Yaklaşık 1,0kg toz/m²-mm

Kalite sınıfına göre ihtiyaç
Q1 kalite sınıfı ~ 0,3 kg/m²
Q1 üzerine Q2 ~0,1 kg/m²
Q2 üzerine Q3 ~0,2 kg/m²
Q4 her 1mm kalınlık ~ 1,0 kg/m²

Çalışma Süresi (+20°C):

Yaklaşık 30 dakika

Boya ve yapıştırma işleri:

Kuruduktan sonra

Basınç mukavemeti:

28 gün sonra yaklaşık 9 N/mm²

Eğilme mukavemeti:

28 gün sonra yaklaşık 4 N/mm²

pH-Değeri:

Yaklaşık 8

GISCODE:

CP1 – Kalsiyumsülfat esaslı dolgu harcı, sınıflandırma dış

EMICODE:

EC 1PLUS – Çok düşük emisyonlu

GHS/CLP sınıflandırması:

Yok

GGVSEV/ADR sınıflandırması:

Yok

IMG 8301 721x1024 1

ARDEX V 2001 T

Mantolama Sıvası

 • XPS, EPS, taş yünü vb. Yalıtım plakaların üzerinin fileli olarak sıvanması için
 • Son kat mineral sıvaları altına yüzey düzeltme ve dolgu sıvası olarak kullanılabilir
 • Uygulandıktan ve kuruduktan sonra suya ve dona dayanıklı
 • Esnek ve kolay işlenebilir
 • Beton, çimentolu sıva, tuğla, briket ve duvar yüzeylerine uygulanabilir
 • TS EN 998-1’e göre GP CS IV W1 sınıfına uygun

Kullanım Alanları

İç ve dış mekanlarda. Cephelerde, duvarda. Ekstrude (XPS), Ekspande (EPS) ve taş yünü yalıtım plakalarının fileli olarak sıvanmasında kullanılır. Beton, çimentolu sıva, tuğla, briket ve duvar yüzeylerinin üzerine uygulanır.

Ürün İçeriği

Çimento, dolgu malzemeleri, esnekliği, su iticiliği ve dış şartlara dayanıklılığı arttıran polimer ve çeşitli katkı malzemeleri içeren toz ürün.

Ambalaj:

25 kg kraft torba

Raf ömrü ve depolama:

Orijinal açılmamış ambalajında, güneş ışığı ve dondan korunması şartıyla, kuru ve serin ortamda yaklaşık 12 ay saklanabilir

Karışım oranı:

25 kg toz için 6,5 litre su

Taze harç yoğunluğu:

Yaklaşık 1,5 kg/l

Malzeme ihtiyacı:

Yaklaşık 1,70kg/m²-mm

Açıkta Bekletme Süresi*:

Yaklaşık 10 – 20 dakika

Kuruma Süresi*:

Başlangıç: Yaklaşık 5 saat sonra

Bitiş: Yaklaşık 18 saat sonra

*+20°C sıcaklık ve %65 bağıl nemde laboratuvar ortamında hesaplanmış yaklaşık değerlerdir. Ortam ve hava şartları bu değerleri değiştirebilir. Yüksek sıcaklıklar ve daha düşük bağıl nem bu süreleri kısaltır, daha düşük sıcaklık ve yüksek bağıl nem bu süreleri uzatır.

Isıl İletkenlik:

0,60 W/(mK) (P= % 50)

Basınç Dayanımı:

28 gün sonra yaklaşık 18 N/mm²

Eğilme Dayanımı:

28 gün sonra yaklaşık 6,5 N/mm²

GHS/CLP sınıflandırması:

GHS 05, Aşındırıcı

GGVSEV/ADR sınıflandırması:

Yok

csm ARDEX B 10 25kg 5cbd2cc7fe1 1

ARDEX B 10

Saten Sıvası

 • Doğal beton görünümlü yüzeyler sağlar.
 • Hızlı çimento esaslıdır.
 • Su ve hava şartlarına dayanıklıdır.
 • Sıfır kalınlıktan itibaren uygulanabilir.
 • Dolgu ve son kat perdah sıvasıdır.

Kullanım Alanları

İç ve dış mekanlarda.

Beton ve brüt beton yüzeylerin, prefabrike beton elemanların, çimentolu sıva ve duvar yüzeylerinin düzlenmesi, sıvanması ve perdahlanması için kullanılır.

Tavan veya duvarlarda oluşmuş gözenek, boşluk ve bozuklukların, çatlak, delik veya kırıkların doldurulmasında kullanılabilir.

Yüzey boyanması ve kaplanması öncesinde alt zemin hazırlığında kullanılır.

Ürün İçeriği

Gri çimento esaslı, özel seçilmiş toz kimyasallar ile takviye edilmiş tamir harcıdır. Suyla karıştırıldığında kaygan, macun kıvamında ve kolayca işlenebilen bir harç haline gelir. Hidratasyon ve kuruma süreci sonunda neredeyse yüzey gerilimi olmayan, nefes alabilen, kuruduğunda doğal beton görünümü alan, su ve hava şartlarına dayanıklı ve üzerine sürüldüğü yüzeye çok iyi bağlanan bir yapıya kavuşur.

Ambalaj:

25 kg kraft torba, 5 kg kraft torba

Raf ömrü ve depolama:

Orijinal açılmamış ambalajında, kuru ve serin mekanlarda yaklaşık 12 ay depolanabilir.

Karışım oranı:

25 kg toz için yaklaşık 8,5 litre su
(1 hacim su : 2½ hacim toz)

Kuru toz yoğunluğu:

Yaklaşık 1,2kg/l

Taze harç yoğunluğu:

Yaklaşık 1,6kg/l

Malzeme ihtiyacı:

Yaklaşık 1,2kg toz/m²-mm

Çalışma Süresi (+20°C):

Yaklaşık 30 dakika

Basınç mukavemeti:

7 gün sonra yaklaşık 10 N/mm²
28 gün sonra yaklaşık 15 N/mm²

Eğilme mukavemeti:

7 gün sonra yaklaşık 2 N/mm²
28 gün sonra yaklaşık 6 N/mm²

pH-Değeri:

Yaklaşık 12

Korozyon özellikleri:

Metallerde korozyonu hızlandırıcı malzeme içermez

GHS/CLP sınıflandırması:

GHS 05 “aşındırıcı”
Uyarı kelimesi: Tehlike

GGVSEV/ADR sınıflandırması:

Yok

ARDEX BU 2K small

ARDEX BU 2K

Bitüm esaslı sürme su yalıtım ürünü

 • Çatlak köprüleme özelliği
 • Esnek
 • Yüksek mukavemet
 • Kolay uygulama
 • Hızlı donma süresi
 • Kısa sürede yağmura karşı dayanım
 • Bitümlü ve beton yüzeylere çok iyi yapışma
 • Dikey yüzeylerde akmaz
 • Yüksek yaşlanma direnci
 • Solvent içermeyen çevre dostu ürün
 • İç mekanlarda da uygulanabilir
 • Toprakta bulunan agresif maddelere karşı dayanımlı

Kullanım Alanları

Yapılarda iç ve dış mekanlarda, yatay ve düşey yüzeylerde, zeminden kaynaklanan neme, sürekli olmayan su basıncına karşı temel ve döşemelerde su yalıtımı için kullanılır. Zemin suyunun basınç durumuna göre en az az iki kat olmak şartı ile çeşitli kalınlıklarda file donatılı veya donatısız uygulanır.

 • Temel ve temel perdelerinde,
 • Balkon ve bahçe teraslarda,
 • Otopark ve altında kapalı yaşam mahali olmayan mekanların duvarlarında ve döşemelerinde,
 • Yapıların iç ıslak mekanlarında,
 • Beton, mineral ve çimento esaslı sıvalar şaplar, tuğla v.b. yapı elemanları üzerine uygulanır.

Diğer önemli özellikleri;

 • Yüksek elastikiyet
 • Çatlak köprüleme
 • Rahat ve kolay uygulama
 • Bitümlü ve beton yüzeylere çok iyi yapışma
 • Dikey yüzeylerde akmaya karşı dirençli
 • Yüksek yaşlanma direnci
 • Solvent içermeyen çevre dostu ürün
 • Toprakta bulunan agresif maddelere karşı dayanıklı

Ambalaj:

30 kg kova

Raf ömrü ve depolama:

Kuru ve kapalı ortamlarda, güneş ışığı, don ve buzlanmaya karşı korumalı
şartlarda, orjinal açılmamış ambalajında yaklaşık 12 aydır. Açılan veya kırılan ambalajlarda bulunan malzemeler tekrar hava almayan kapalı bir ambalajda
saklanabilir. Üst üste en fazla 3 kova istiflenmelidir.

Katı madde oranı:

%68

Kuru madde yoğunluğu:

Yaklaşık 1,35 kg/lt

Karışım yoğunluğu:

Yaklaşık 1,25 kg/lt

Kuruma sonrası hacim kaybı:

Yaklaşık %16 (≤ %50)

Malzeme ihtiyacı:

1mm ıslak kalınlık için yaklaşık 1,50 kg/m²
1mm kuru kalınlık için yaklaşık 1,25mm ıslak kalınlık gereklidir.

Renk:

Kahverengi/Siyah

Kıvam:

Macunsu

pH değeri:

10.5 – 11.0

Çatlak köprüleme:

≥2mm
(EN 15812, ≥3mm kuru kalınlık için)

Yağmura dayanım:

≤5 saat
(≥3mm kalınlık, 23°C / %50 bağıl nem)

Su geçirimsizlik:

≥ 0,075 N/mm² (0.75 bar)
5mm kalınlık için

Basınca dayanım:

≥ 0,030 MN/mm²
(≥ 5mm fileli kuru kalınlık için)

Soğukta eğilme:

0°C’de çatlama yok
(DIN 52123, mad. 12’ye göre)

Sıcaklık dayanımı:

70°C (DIN 52123)

Su dayanımı:

Dayanıklı (DIN EN ISO 2812-2)

Uygulanacak zemin ve ortam sıcaklığı:

5°C ile 30°C arası

İlk kuruma süresi:

Ortam şartlarına göre ≥6 saat

Kuruma süresi:

Ortam şartlarına göre 1-3 gün/kat

Tam kuruma süresi:

Ortam şartlarına göre en az 7 gün

Temizlik malzemesi:

Taze iken: Su
Kuru film: Solvent beya benzin
Deri ile temas: El temizleyicileri

IMG 8319 small 796x1024 1

ARDEX E 75

Çimentolu harçlar için çok amaçlı mukavemet arttırıcı

 • Uygulama kolaylığı sağlar
 • Solvent içermez
 • Elastikiyeti ve mukavemeti artırır.
 • Çatlama ve tozlanma riskini azaltır.
 • Alkali dayanımlı
 • Korozyon korumasını artırır.
 • Su geçirmezlik özelliğine katkı sağlar.

Kullanım Alanları:

Katkı ilavesi olarak aşağıdaki ürünlerle birlikte kullanılabilir;

 • ARDEX A38, Hidrolik şap bağlayıcısı
 • ARDEX A45 (FEIN), Beton tamir harcı ve sıvası
 • ARDEX AR300, Beton tamir harcı ve seramik yapıştırıcısı
 • ARDEX B10, Beton düzeltme harcı
 • ARDEX X7G MICROTEC,Seramik yapıştırıcısı
 • ARDEX X7W FLEKS, Seramik yapıştırıcısı

Harcın kıvamını su oranını arttırmadan iyileştirir, diğer özelliklerde zafiyete neden olmadan işlenebilirliği kolaylaştırır.

Mukavemeti ve yapışmayı güçlendirir.

Beton, sıva, şap ve prefabrike elemanlarda bulunan deliklerde, kenarlarda ve köşelerde mevcut bozuklukların düzeltilmesinde ve tamirinde uzun ömürlü sonuçlar sağlar.

Seramik karo yapıştırıcıları ile birlikte kullanıldığında seramik ve doğal taşların yapışma muakvemetini arttırır.

Arka yüzeyi cam tülü file laminasyon ve epoksi ile kaplanmış büyük ebatlı porselen seramik ve doğal taşların seramik yapıştırıcıya güçlü bir şekilde yapışmasını sağlar.

İç ve Dış Mekanlarda:

ARDEX E75 takviyesi ile harçların brüt beton üzerinde 28 gün sonraki yapışma mukavemeti en az 1,5 N/mm²’ye kadar ulaşmaktadır.

Ürün İçeriği:

Çimentoya uygun, özel katkılar içeren, akrilik dispersiyon

Ambalaj:

10kg veya 25 kg bidon

Depolama/Raf Ömrü:

Orijinal açılmamış ambalajında, serin fakat dona karşı korumalı ortamlarda yaklaşık 12 ay depolanabilir.

ARDEX E75 aşağıdaki tabloya göre gerektiğinde suyla karıştırılarak hazırlanır ve ilgili harcın içine karışım suyu olarak eklenir.

Ürün (25kg toz için) ARDEX E75 Su
ARDEX A45 (FEIN)……….4,0 lt………….. 5,0 lt
ARDEX B10…………………..8,0 lt……………3,5 lt
ARDEX AR 300……………..4,0 lt……………3,5 lt
ARDEX K11……………………4,0 lt……………2,5 lt
ARDEX K80…………………..4,0 lt……………2,5 lt
ARDEX X7G…………………..5,0 lt……………5,0 lt
ARDEX X7W………………….5,0 lt……………5,5 lt
ARDEX FB 9L…………………4,0 lt…………..3,5 lt

ARDEX A38 Hidrolik bağlayıcı ile astar şerbeti olarak, 25 kg ARDEX A38 torbasına 25kg 0 – 5mm kum ve 50lt E75 ilave edilerek şerbet kıvamında uygulanabilir.

Aderans artırıcı olarak kullanılacak ise toz ürün ve kum ile karışıtırıldıktan sonra fırça ile iyice bastırılarak uygulanmalı, asıl harç uygulaması tazeyken ıslak-ıslak prensibi ile uygulanmalıdır.

Bu tarz uygulamalarda zeminin ayırıcı maddelerden arındırılmış olmasına, yüzey sertleştirici uygulanmış, kalıp yağı içeren baskı beton yüzeylerin üzerinin silinmesi ve pürüzlendirilmesine dikkat edilmelidir.

+5°C üzeri sıcaklıklarda uygulanmalıdır.